Now showing items 1-3 of 3

    • Cassava genome from a wild ancestor to cultivated varieties 

      Wang, Wenquan; Feng, Binxiao; Xiao, Jingfa; Xia, Zhiqiang; Zhou, Xincheng; Li, Pinghua; Zhang, Weixiong; Wang, Ying; Møller, Birger Lindberg; Zhang, Peng; Luo, Ming-Cheng; Xiao, Gong; Liu, Jingxing; Yang, Jun; Chen, Songbi; Rabinowicz, Pablo D.; Chen, Xin; Zhang, Hong-Bin; Ceballos, Henan; Lou, Qunfeng; Zou, Meiling; Carvalho, Luiz J.C.B.; Zeng, Changying; Xia, Jing; Sun, Shixiang; Fu, Yuhua; Wang, Haiyan; Lu, Cheng; Ruan, Mengbin; Zhou, Shuigeng; Wu, Zhicheng; Liu, Hui; Kannangara, Rubini Maya; Jørgensen, Kirsten; Neale, Rebecca Louise; Bonde, Maya; Heinz, Nanna; Zhu, Wenli; Wang, Shujuan; Zhang, Yang; Pan, Kun; Wen, Mingfu; Ma, Ping-An; Li, Zhengxu; Hu, Meizhen; Liao, Wenbin; Hu, Wenbin; Zhang, Shengkui; Pei, Jinli; Guo, Anping; Guo, Jianchun; Zhang, Jiaming; Zhang, Zhengwen; Ye, Jianqiu; Ou, Wenjun; Ma, Yaqin; Liu, Xinyue; Tallon, Luke J.; Galens, Kevin; Ott, Sandra; Huang, Jie; Xue, Jingjing; An, Feifei; Yao, Qingqun; Lu, Xiaojing; Fregene, Martin; López-Lavalle, L. Augusto Becerra; Wu, Jiajie; You, Frank M.; Chen, Meili; Hu, Songnian; Wu, Guojiang; Zhong, Silin; Ling, Peng; Chen, Yeyuan; Wang, Qinghuang; Liu, Guodao; Liu, Bin; Li, Kaimian; Peng, Ming (Nature Communications, 2014)
    • Particle-bubble interaction inside a Hele-Shaw cell 

      Zhang, Peng; Mines, John M.; Lee, Sungyon; Jung, Sunghwan (Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2016)