Now showing items 1-3 of 3

  • PHOTOMETRY OF VARIABLE STARS FROM DOME A, ANTARCTICA 

   Wang, Lingzhi; Macri, Lucas M.; Krisciunas, Kevin; Wang, Lifan; Ashley, Michael C. B.; Cui, Xiangqun; Feng, Long-Long; Gong, Xuefei; Lawrence, Jon S.; Liu, Qiang; Luong-Van, Daniel; Pennypacker, Carl R.; Shang, Zhaohui; Storey, John W. V.; Yang, Huigen; Yang, Ji; Yuan, Xiangyan; York, Donald G.; Zhou, Xu; Zhu, Zhenxi; Zhu, Zonghong (The Astronomical Journal, 2011)
  • PHOTOMETRY OF VARIABLE STARS FROM DOME A, ANTARCTICA: RESULTS FROM THE 2010 OBSERVING SEASON 

   Wang, Lingzhi; Macri, Lucas M.; Wang, Lifan; Ashley, Michael C. B.; Cui, Xiangqun; Feng, Long-Long; Gong, Xuefei; Lawrence, Jon S.; Liu, Qiang; Luong-Van, Daniel; Pennypacker, Carl R.; Shang, Zhaohui; Storey, John W. V.; Yang, Huigen; Yang, Ji; Yuan, Xiangyan; York, Donald G.; Zhou, Xu; Zhu, Zhenxi; Zhu, Zonghong (The Astronomical Journal, 2013)
  • PHOTOMETRY OF VARIABLE STARS FROM THE THU-NAOC TRANSIENT SURVEY. I. THE FIRST TWO YEARS 

   Yao, Xinyu; Wang, Lingzhi; Wang, Xiaofeng; Zhang, Tianmeng; Chen, Juncheng; Yuan, Wenlong; Mo, Jun; Li, Wenxiong; Jin, Zhiping; Wu, Xuefeng; Nie, JunDan; Zhou, Xu (The Astronomical Journal, 2015)