Now showing items 1-2 of 2

    • PHOTOMETRY OF VARIABLE STARS FROM DOME A, ANTARCTICA 

      Wang, Lingzhi; Macri, Lucas M.; Krisciunas, Kevin; Wang, Lifan; Ashley, Michael C. B.; Cui, Xiangqun; Feng, Long-Long; Gong, Xuefei; Lawrence, Jon S.; Liu, Qiang; Luong-Van, Daniel; Pennypacker, Carl R.; Shang, Zhaohui; Storey, John W. V.; Yang, Huigen; Yang, Ji; Yuan, Xiangyan; York, Donald G.; Zhou, Xu; Zhu, Zhenxi; Zhu, Zonghong (The Astronomical Journal, 2011)
    • PHOTOMETRY OF VARIABLE STARS FROM DOME A, ANTARCTICA: RESULTS FROM THE 2010 OBSERVING SEASON 

      Wang, Lingzhi; Macri, Lucas M.; Wang, Lifan; Ashley, Michael C. B.; Cui, Xiangqun; Feng, Long-Long; Gong, Xuefei; Lawrence, Jon S.; Liu, Qiang; Luong-Van, Daniel; Pennypacker, Carl R.; Shang, Zhaohui; Storey, John W. V.; Yang, Huigen; Yang, Ji; Yuan, Xiangyan; York, Donald G.; Zhou, Xu; Zhu, Zhenxi; Zhu, Zonghong (The Astronomical Journal, 2013)