Now showing items 1-6 of 6

  • Tian, Pengfei; Cao, Xianjie; Zhang, Lei; Sun, Naixiu; Sun, Lu; Logan, Timothy; Shi, Jinsen; Wang, Yuan; Ji, Yuemeng; Lin, Yun; Huang, Zhongwei; Zhou, Tian; Shi, Yingying; Zhang, Renyi (Atmospheric Chemistry and Physics, 2017)
  • Lin, Yun (2012-07-16)
   Nanomedicine, the medical application of nanotechnology, uses nanoscale objects that exist at the interface between small molecule and the macroscopic world for medical diagnosis and treatment. One of the healthcare ...
  • Neumann, William L.; Dorshow, Richard B.; Freskos, John N.; Wooley, Karen L.; Lee, Nam S.; Lin, Yun; Sun, Guorong (United States. Patent and Trademark Office; Texas A&M University. Libraries, 2016-03-29)
   The present invention provides optical agents comprising optically functional cross linked supramolecular structures and assemblies useful for tandem optical imaging and therapy. Supramolecular structures and assemblies ...
  • Neumann, William L.; Dorshow, Richard B.; Freskos, John N.; Wooley, Karen L.; Lee, Nam S.; Lin, Yun; Sun, Guorong (United States. Patent and Trademark Office; Texas A&M University. Libraries, 2017-05-30)
   The present invention provides optical agents comprising optically functional cross linked supramolecular structures and assemblies useful for tandem optical imaging and therapy. Supramolecular structures and assemblies ...
  • Wang, Gehui; Zhang, Renyi; Gomez, Mario; Yang, Lingxiao; Misti Levy Zamora; Hu, Min; Lin, Yun; Peng, Jianfei; Guo, Song; Meng, Jingjing; Li, Jianjun; Cheng, Chunlei; Hu, Tafeng; Ren, Yanqin; Wang, Yuesi; Gao, Jian; Cao, Junji; An, Zhisheng; Zhou, Weijian; Li, Guohui; Wang, Jiayuan; Tian, Pengfei; Marrero-Ortiz, Wilmarie; Secrest, Jeremiah; Du, Zhuofei; Zheng, Jing; Shang, Dongjie; Zeng, Limin; Shao, Min; Wang, Weigang; Huang, Yao; Wang, Yuan; Zhu, Yujiao; Li, Yixin; Hu, Jiaxi; Pan, Bowen; Cai, Li; Cheng, Yuting; Ji, Yuemeng; Zhang, Fang; Rosenfeld, Daniel; Liss, Peter; Duce, Robert; Kolb, Charles; Molina, Mario (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016)
  • Lin, Yun (2018-05-05)
   In this study, the regional-scale aerosol effects are quantitatively assessed under various weather conditions by conducting numerical modeling studies to improve the understanding of physical processes involved in ...