Now showing items 1-4 of 4

  • Bifurcation of Arabidopsis NLR Immune Signaling via Ca2+-Dependent Protein Kinases 

   Gao, Xiquan; Chen, Xin; Lin, Wenwei; Chen, Sixue; Lu, Dongping; Niu, Yajie; Li, Lei; Cheng, Cheng; McCormack, Matthew; Sheen, Jen; Shan, Libo; He, Ping; He, Shengyang (PLoS Pathogens, 2013)
  • Cassava genome from a wild ancestor to cultivated varieties 

   Wang, Wenquan; Feng, Binxiao; Xiao, Jingfa; Xia, Zhiqiang; Zhou, Xincheng; Li, Pinghua; Zhang, Weixiong; Wang, Ying; Møller, Birger Lindberg; Zhang, Peng; Luo, Ming-Cheng; Xiao, Gong; Liu, Jingxing; Yang, Jun; Chen, Songbi; Rabinowicz, Pablo D.; Chen, Xin; Zhang, Hong-Bin; Ceballos, Henan; Lou, Qunfeng; Zou, Meiling; Carvalho, Luiz J.C.B.; Zeng, Changying; Xia, Jing; Sun, Shixiang; Fu, Yuhua; Wang, Haiyan; Lu, Cheng; Ruan, Mengbin; Zhou, Shuigeng; Wu, Zhicheng; Liu, Hui; Kannangara, Rubini Maya; Jørgensen, Kirsten; Neale, Rebecca Louise; Bonde, Maya; Heinz, Nanna; Zhu, Wenli; Wang, Shujuan; Zhang, Yang; Pan, Kun; Wen, Mingfu; Ma, Ping-An; Li, Zhengxu; Hu, Meizhen; Liao, Wenbin; Hu, Wenbin; Zhang, Shengkui; Pei, Jinli; Guo, Anping; Guo, Jianchun; Zhang, Jiaming; Zhang, Zhengwen; Ye, Jianqiu; Ou, Wenjun; Ma, Yaqin; Liu, Xinyue; Tallon, Luke J.; Galens, Kevin; Ott, Sandra; Huang, Jie; Xue, Jingjing; An, Feifei; Yao, Qingqun; Lu, Xiaojing; Fregene, Martin; López-Lavalle, L. Augusto Becerra; Wu, Jiajie; You, Frank M.; Chen, Meili; Hu, Songnian; Wu, Guojiang; Zhong, Silin; Ling, Peng; Chen, Yeyuan; Wang, Qinghuang; Liu, Guodao; Liu, Bin; Li, Kaimian; Peng, Ming (Nature Communications, 2014)
  • Defined Single-Gene and Multi-Gene Deletion Mutant Collections in Salmonella enterica sv Typhimurium 

   Porwollik, Steffen; Santiviago, Carlos A.; Cheng, Pui; Long, Fred; Desai, Prerak; Fredlund, Jennifer; Srikumar, Shabarinath; Silva, Cecilia A.; Chu, Weiping; Chen, Xin; Canals, Rocío; Reynolds, M. Megan; Bogomolnaya, Lydia; Shields, Christine; Cui, Ping; Guo, Jinbai; Zheng, Yi; Endicott-Yazdani, Tiana; Yang, Hee-Jeong; Maple, Aimee; Ragoza, Yury; Blondel, Carlos J.; Valenzuela, Camila; Andrews-Polymenis, Helene; McClelland, Michael; Hensel, Michael (PloS One, 2014)
  • Sex-Determination and WNT Pathways Regulate Developmental Muscle Remodeling in C. elegans 

   Chen, Xin (2016-11-23)
   In response to altered physiological demands, cardiac muscles remodel their muscle mass and contractile properties to sustain muscle performance. However, dramatic alterations of the sarcomere structure are rarely observed ...